Elérhetőségeink:
Cím: 4921  Tivadar ,  Petőfi u. 24.
Tel: (45) 702-261, (20) 325-7537 
Fax: (45) 702-375
Email:
tivadar@szamospart.hu 

Ennyien tekintették meg oldalunkat 2007 május 5 óta:
web site traffic counters
 Készítette: Gecsey István

HIRDETMÉNY

 

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Tivadar Község Önkormányzat „a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról” szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) és (6) a) pontjának értelmében „kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt" ezen Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni az érvényben lévő településrendezési eszközök – 6/2006. (VI.5.) KT.sz. rendelet, Tivadar Község Szabályozási Terveinek és Helyi Építési Szabályzatáról – módosítását.
 
Magyarország Kormánya a 1318/2015. (V.21.) Korm. határozatban a projektet kiemelt projektként nevesítette, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének részeként, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) c) és (6) a) pontjának értelmében „kiemelt társadalmi cél érdekében központi költségvetési forrásból finanszírozott, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt" ezen Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretében kívánja lefolytatni az érvényben lévő településrendezési eszközök módosítását.
Az Önkormányzat - a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében tájékoztatási szakasz a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó dokumentációját közzétette a www.tivadar.hu honlapon, valamint Tivadar Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján (4921 Tivadar, Petőfi u. 24.).
 
A véleményezés módja: A Képviselőtestület határozat szerinti Partnerek a www.tivadar.hu honlapról letölthető, illetve az Ügyfélszolgálaton átvehető partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek a véleményezési eljárásba és közölhetik írásos észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A kitöltött partneri adatlapot az Önkormányzat címére (4921 Tivadar, Petőfi u. 24.) vagy az tivadar@szamospart.hu  elektronikus levélcímre szíveskedjenek megküldeni.
 
A vélemények beérkezési határideje: 2017. május 31.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozata alapján teszem közzé.
 
Együttműködésüket előre is köszönöm.

 

Tivadar, 2017. május 9.

 

                                                                                              Danó Sándor

                                                                                              polgármester


Letölthető adatlap


TRT módosítás

 


TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

4921. Tivadar, Petőfi u. 24.

Telefon/Fax: /45/702-261.

E-mail: tivadar@szamospart.hu

 

MEGHÍVÓ

Tivadar Község Önkormányzata  a településrendezési terv vízgazdálkodási területeket érintő módosításáról az „ Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Felső-Tiszán, a Tivadari híd feletti szakaszon KEHOP-1.4.0-15-2015-00006"  projekt keretében

LAKOSSÁGI  FÓRUM  -ot tart

 , melyre minden érdeklődőt tisztelettel meghívok.


A lakossági fórum  ideje: 2017. május 17.(szerda)  16:00 óráig

A lakossági fórum  helye:  Faluház  Tivadar

                                           4921. Tivadar  Petőfi  u. 24/B.

 

Program:

 

-         Megnyitó : Danó Sándor  polgármester

-          Tájékoztató a településrendezési terv vízgazdálkodási területeket érintő módosításáról: Dudás Ede Nyírségterv Kft

-         Kérdések válaszok

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 

Tivadar, 2017. május 9.

 

                                                                      Danó Sándor

                                                                                      polgármester

KÖZBESZERZÉSEINK


Animált felhőkép

Felhőkép

Hőtérkép

Hőtérkép

 Kis UV térkép

UV térkép

Animált széltérkép

Széltérkép