Elérhetőségeink:
Cím:
4921  Tivadar ,  Petőfi u. 24.
Tel: (45) 702-261, (20) 325-7537 
Fax: (45) 702-375
Email:
k8160@koznet.hu
dano.s@freemail.huKészítette: Gecsey István

Híreink
Falukarácsony  2017


Több mint kétezer önkormányzat nyert a tüzelőanyag-pályázaton

A Belügyminisztérium által meghirdetett szociálistüzelőanyag-pályázaton 2255 önkormányzat nyert, nekik 2018. február 15-éig kell kiszállítaniuk a tüzelőanyagot - mondta a tárca önkormányzati államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatóján.
Pogácsás Tibor felidézte: a helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag-vásárlásához a költségvetés idén is hárommilliárd forint támogatást biztosított, azonban a minisztériumi, fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként összesen négymilliárd forint állt rendelkezésre a programra.
A támogatásra ötezer lakosúnál kisebb települések pályázhattak. Az elbírálásnál előnyben részesítették azokat az önkormányzatokat, amelyek 25 köbméternél kevesebbet igényeltek, az ennél nagyobb igényeknél a lakosságszámot és a költségvetési lehetőségeket figyelembe véve arányosítottak, de minden pályázó kapott pénzt. A hátrányos helyzetű térségekben lévő önkormányzatoknak nem kell önrészt fizetniük, a többinek pedig köbméterenként ezer forint plusz áfa önrészt kell biztosítania.
Az idei pályázaton a Belügyminisztérium által készített összefoglaló szerint idén valamivel kevesebb pályázat érkezett, mint tavaly, összesen 2255 önkormányzat pályázott, az igényelt támogatás pedig 6,1 milliárd forint volt.
Keménylombos tűzifa vásárlására 2023 önkormányzat nyert el támogatást 3,5 milliárd forint értékben, lágylombos tűzifa vásárlására pedig 32 önkormányzat 76,9 millió forintot. A nyertes önkormányzatoknak a tűzifát a kormányhivatalok erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól kell megvásárolniuk.
Pogácsás Tibor kiemelte: a támogatás érdemi segítséget jelent az önkormányzatoknak, hogy a téli időszakban a legrászorultabbaknak, legelesettebbeknek, a krízishelyzetben lévőknek téli tüzelőanyagot tudjanak biztosítani. Megjegyezte: a pályázatok elbírálásáról szóló döntés hamar megszületett, így még a tél beállta előtt lehetőségük van az önkormányzatoknak a tűzifa megvásárlására és kiszállítására.
Önkormányzatunk 742.950  Ft támogatásban részesült, amely 39 erdei m3 tűzifa megvásárlásához elegendő. Ez a mennyiség több mint a tavalyi. Az arra rászoruló családok még  a Karácsonyi ünnepek előtt, hozzájuthattak a tűzifa mennyiséghez.

Ünnepi ráhangoló a Mandalával

Már-már feledésbe merült dallamok fültanúi lehetett a tivadari közönség. Köszönhetjük ezt a Mandala dalszínház jelenlévő professzionális művészeinek. A közelgő ünnepek alkalmával karácsonyi dallamok is előkerültek a „tarsolyból” melyben a gyermekek is közreműködhettek.
Köszönet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezőinek, hogy lehetővé tették e tartalmas délelőttöt.
Mikulás 2017

„ Fehér szakállú, kedves Mikulás, de szeretnék találkozni teveled „
A hegyekben élő jóságos, öreg télapó a tivadari gyermekekhez is időben érkezett,  ( levelet sem kellett írniuk ). Mint minden évben rénszarvasok híján, két gyönyörű fehér ló húzta kocsin érkezett, mely tele volt rakva sok-sok csomaggal. A hóesés és a patkódobogás még titokzatosabbá tették ezt a szép estét.
Téli este, holdas este,
halkan hull a hó.
Téli este, holdas este,
siklik egy szánkó.

Itt egy ablak, ott egy ablak,
halkan kinyílik.
Kis cipőbe, nagy cipőbe,
ajándék hullik.

Másnap a sok gyermek arca
csupa ragyogó.
Vígan mondják: "Itt járt a jó
öreg Télapó!"
Tivadar is kolbászolt Szamoskéren (képgaléria)


Idősek Napja 2017

 

A hagyományokhoz híven 2017. november 24-én került megrendezésre az Idősek napi megemlékezés településünkön. A meghívott és megjelent vendégeket a polgármester úr köszöntötte beszédével, melyben az idős kor kihívásairól, szépségeiről emlékezett meg. Az est további részében kicsiny falunk óvodásai és a kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola  tanulói adtak szívhez szóló verses és zenei betétekkel tarkított műsort. A műsorfolyam közepette, eleget téve a meghívásnak, ellátogatott hozzánk Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő úr is, aki szintén köszöntötte szép korú lakosainkat. A gyerekek után sztárvendégeink következtek, Tóth Éva és Leblanc Győző, akik operetteket, valamint nosztalgia nótákat  énekeltek a közönség nagy örömére. A kulturális műsorok után a vacsora került szervírozásra, melyre  a tivadari háziasszonyok finom süteményei tették fel a koronát. Az est további részében a jó hangulatról Bégány Róbert gondoskodott.A KÁRPÁTALJAI MAGYAR FÉRFIAK ELHURCOLÁSÁRA EMLÉKEZTEK SZOLYVÁN
MTI
Gyászünnepséggel, emléktáblák avatásával és koszorúzással emlékeztek meg Kárpátalja magyar férfilakosságának 1944 novemberi, szovjet lágerekbe történt elhurcolásáról szombaton Szolyván, a 73 évvel ezelőtt deportáltak egykori gyűjtőtáborának helyén létesített emlékparkban.
Az emlékünnepségen mondott beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára arra emlékeztetett, hogy a magyarság 1944-45-ös tragédiájáról évtizedeken át még csak beszélni sem volt szabad, rendszerváltásra volt szükség ahhoz, hogy a hallgatás falát sikerüljön áttörni. Számos közösség, köztük a kárpátaljai magyarok is elérkezettnek látták az időt, hogy megemlékezzenek az áldozatokról – tette hozzá. Megköszönte a kárpátaljai magyaroknak a bátor helytállásukat, azt, hogy amikor tehették, nem hallgattak tovább a magyar nemzet egyik legnagyobb tragédiájáról, s összefogásukkal utat mutattak az anyaországnak is, létrehozták a szolyvai emlékparkot, amely az elmúlt két évtizedben a kárpátaljai magyarság leghangsúlyosabb közösségi helyszínévé nőtte ki magát.
A helyettes államtitkár kifejtette: azért, hogy a gulágot megjárt magyarok története ne maradjon befejezetlen, a magyar kormány 2015-ben útjára indította a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévét, amelynek a programjaiba 250 Kárpát-medencei település kapcsolódott be.
A politikus kiemelte: 73 három évvel ezelőtt ezen a napon olyan emberek váltak egy pusztító rendszer áldozataivá, akiknek nem volt más bűnük, mint a nemzeti hovatartozásuk. „A legkevesebb, amivel emléküknek tartozunk, hogy kimondjuk: nem tűrjük el, hogy ma Európában bárkit nemzetiségi hovatartozása, magyarsága miatt megbélyegezzenek. Kimondjuk azt, hogy nem engedünk a magyar közösségeket megillető jogokból semmilyen visszalépést, legyen az emberi, politikai, nyelvhasználati vagy éppen oktatási jog” – hangsúlyozta. Megjegyezte: ebben a küzdelemben a kárpátaljai magyar és a Kárpát-medencei magyar közösség mindig számíthat az anyaországra, a magyar kormányra.
„A sztálini terrort elszenvedettek embertelen körülmények között tanúsított szilárd helytállása intsen minket arra, hogy bátran fel merjünk szólalni a nemzetünk tagjait érő igazságtalanságok ellen. Erre tegyünk ma fogadalmat, amikor az emlékezés koszorúit elhelyezzük az ártatlan áldozatok emlékművénél” – zárta emlékező beszédét Szilágyi Péter.

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) első elnökhelyettese a 73 évvel ezelőtt elhurcolt ártatlan kárpátaljai magyar férfiak és németek szenvedéseit felidézve arra emlékeztetett, hogy velük szemben a szovjet hatóságok a kollektív bűnösség elvét alkalmazták. Rossz jelnek nevezte, hogy a magát jogállamnak deklaráló Ukrajna ma az új oktatási törvény elfogadásával jogtiprást követ el. „Mi, kárpátaljai magyarok azt követeljük, hogy Ukrajna legyen demokratikus jogállam, biztosítsa a nemzetiségi kisebbségek jelenleg meglévő jogait”- hangsúlyozta a többi között.
Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója sajnálatos tragédiának nevezte az 1944 novemberében a kárpátaljai magyarokkal és németekkel történt igazságtalanságot. Az ártatlan áldozatok emlékét örökre meg kell őrizni – mondta. Emlékeztetett arra, hogy Kárpátalján évszázadok óta békében élnek együtt a különböző nemzetiségek, s ezt a békét meg kell őrizni, mert csak közösen építhető a jövő.
Tilki Attila fideszes országgyűlési képviselő köszönetét fejezte ki azért, hogy a Szolyvai Emlékpark Bizottság az emléknapon felavatott 22 emléktáblán örökítette meg a magyarországi Csonka-Bereg 23 településéről és a szlovákiai Ung-vidék 17 községéből elhurcolt 1768, illetve 199 áldozat nevét. Ezáltal a beregi és az Ung-vidéki települések lakói is emlékezni tudnak arra, hogy sorsuk egybeforrt kárpátaljai testvéreikével – mutatott rá egyebek mellett.

Legény Zsolt MSZP-s országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy a november hónap számos tragédiát hozott a magyarságra. Kiemelte: az 1944 őszén történtek nemcsak a kárpátaljai magyarok számára jelentenek tragédiát, hanem az egész nemzet számára is fájdalmasak, az akkor ejtett seb máig nem gyógyult be. Ugyanakkor büszkeségre is okot ad a megemlékezés, „hiszen főhajtásunkkal olyan magyarokra emlékezünk, akik bátor, a haláltól sem félő emberek voltak” – mondta, hozzáfűzve, hogy véráldozatuk nem volt hiábavaló, mert hozzájárultak ahhoz, hogy ma is él a magyar szó és a magyar szellem a Kárpátok alatt.
Gyüre Csaba, a Jobbik országgyűlési képviselője beszédében azt hangsúlyozta, hogy akiket 1944 őszén elvittek, soha nem fogott fegyvert, soha nem harcolt semmilyen hatalom ellen, csupán egy bűne volt, hogy magyarnak vagy németnek született. Nemcsak Kárpátalját érte ez a gyász, hanem a teljes magyarságot és a németséget a Kárpát-medencében – húzta alá. Amikor erre emlékezünk, akkor összefogunk, és azt mondjuk, hogy ez nem fordulhat elő még egyszer az életben – mondta, kiemelve: „mi nem hagyjuk magunkat megfélemlíteni, nem akarjuk, hogy úgy nőjenek fel a gyermekeink, unokáink, hogy félniük kelljen itt, a saját hazájukban.”
„Akkor sem szabad félnünk, ha bizonyos soviniszta szervezetek ma meg akarnak félemlíteni minket, nem szabad félnünk kiállni a jogaink mellett, a magyar anyanyelvű oktatás mellett, hiszen mi, magyarok, a Kárpát-medencében mindannyian összetartozunk” – mondta befejezésül a honatya.
Az emlékünnepség zárásaként ökumenikus szertartás keretében felavatták az emlékpark újabb 22 emléktábláját, és megkoszorúzták az áldozatok emlékművét.

Tivadar hősi halottai:

Ábrány Miklós, Aranyos Bertalan, Balla Ferenc, Belánszki Bertalan, Csapó Árpád, Csapó Sándor, Csapó Zsigmond, Danó Bertalan, Dobos Albert, Dobos Dániel, Dobos István, Dobos Pál, Gacsályi Tivadar, Gergely Sándor, Gönczi József, Grácsin József, Hetei Béla, Kollman Gyula, Kovács Gyula, Péter Kálmán, Péter Menyhért, Rácz-Vekerdi Sándor, Sellár Bertalan, Szabó Bertalan, Szabó Lajos, Szécsi Dezső, Vincze Gábor, Vincze István, Vincze Menyhért, Vincze Miklós, Zeke Lajos.

Görömbő Kompánia
mesébe szőtt tánc- táncba szőtt mese

2017. október 4-én szerdán településünkre látogatott -  a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezésében – a Görömbő Kompánia társulat. A fellépéseik témája valahogy mindig kötődik a tánchoz, a népi hangszerekhez. A mi kis településünkre egy tekerőt (nyenyerét) és egy kecsebőrdudát hoztak magukkal, melyeket a mesébe szőtt táncos jeleneteknél szólaltattak meg.


A mese a szüret témakörét ölelte fel, melyet a mesélő székelyföldi dialektusban adott elő. A  király aranyfürtű szőlejét kellett a csősznek megőrizni, aki ezért természetesen elnyerte méltó jutalmát.

A történet végére az összes jelen levő iskolás és felnőtt együtt ropta a táncot a szereplőkkel.
A társulat alapítója, Horti Zoltán, elmondta, hogy céljuk a gyermekek élményszintű megismertetése a néptánccal, a népi hagyománnyal, és a mese iránti szeretetük megszilárdítása interaktív eszközökkel.
Szinte lehetetlen házat, vagy telket vásárolni Tivadaron
Tivadarban nem hogy eladó ház, de még üres telek sincs, mert amelyiket el akarják adni, azt szinte azonnal meg is vásárolják – mondta el a Kelet-Magyarország napilap megkeresésére  Danó Sándor, a település polgármestere.
– A többi szatmár-beregi településsel ellentétben itt nemhogy csökken a lakosság létszáma, sokkal inkább növekszik. A közelmúltban négy család is hozzánk költözött Fehérgyarmatról, ugyanis a házak többségét elsősorban lakhatás céljára veszik a fiatal, gyermekes házasok, s nem üdülőnek. Távolabb élők ritkábban jönnek ide, nem igazán lehet messziről rendben tartani egy ingatlant.

Az üdülőterületen egyébként sok az eladó nyaraló, elsősorban az idősebb családok igyekeznek megszabadulni az egykor oly kedvelt pihenőhelytől. Évente 2-3 gazdára is talál, s többségében fiatalok érdeklődnek utánuk. Valamikor a szabadstrandunk miatt épült ki az üdülőterület, mert nem csak szép ez a partszakasz, de rendkívül biztonságos is, a vízminőség pedig kiváló.

Sajnos van néhány földre épült, elöregedett nyaralónk, háromnak püspökladányi a tulajdonosa, aki jó ha évente egyszer rájuk néz, még a környezetüket is mi kaszáljuk – mondta el Danó Sándor.


„  Pusztán hatan  ” – az időskorúak biztonságáért

 

2017. június 21-én a Faluházban elhelyezésre került egy életnagyságú rendőr-makett, mely a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a keleti régió további öt megyei rendőr-főkapitánysága „Pusztán hatan – hat megye rendőrségi összefogása az alföldi időskorúak biztonságáért” címmel sikeresen elnyert, a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázat első lépcsőfokaként foglalta el helyét. A makett zsebeiben hasznos, bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó szóróanyagok kaptak helyet.

A programban résztvevő kistelepülések központilag (a KSH adatai alapján) kerültek kijelölésre, közöttük a mi községünk is.

A pályázat célja a kis lélekszámú településeken élő idős lakossághoz a lehető legtöbb bűnmegelőzési információ eljuttatása, mely elősegíti az áldozattá válás megelőzését és egyben a sérelmükre elkövetett bűncselekmények számának visszaszorítását.

A projekttel kapcsolatos feladatokat megyénkben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság koordinálja.„Tivadar település hősi halottainak emléket állító

I. Világháborús emlékmű helyreállítása”

2017.június 10.

Tivadar Község Önkormányzata 2016. október 25. napján nyújtotta be a Tivadar település hősi halottainak emléket állító I. Világháborús emlékmű helyreállítását célzó pályázatát.

A millennium alkalmából a 2000. évben az Önkormányzat az I. és II. Világháborúban hősi halált halt tivadari lakosoknak emléket állító Millenniumi Emlékoszlopot állított, majd az I. és II. Világháborúban elesettek nevét tartalmazó Világháborús Emlékmű átadására 2001. évben került sor.

Az elmúlt 16 évben mind a tölgyfából készült emlékoszlop, mind az emlékmű jelentős állagromlást szenvedett. A márványból készült emlékkönyv tisztítása, és ismételt feliratozása, valamint az emlékhelyet körülvevő térburkolat megújítása 2016. évben megtörtént.

Jelen pályázat elnyerésével Tivadar Önkormányzata lehetőséget kapott arra, hogy a gombák, a szürkepenész és egyéb kártevők által jelentősen megrongált emlékoszlop helyett új oszlopot állítson. A szobor elkészítésére a PGB Képző- és Iparművészeti Bt.-vel, 914.400.- Ft. összegben kötött vállalkozási szerződést. Az emlékoszlop újrafaragását Heinrich Schorno, svájci, de Fehérgyarmaton élő fafaragó művész keze munkáját dicséri.

Az elkészült emlékoszlop alapja 130 x 130 x 130 cm betonréteg, amely az alapban elhelyezett fémhüvellyel, a földfelszín felett álló, és talapzatként szolgáló terméskőbe bevezetve biztosítja az oszlop stabilitását. Maga a szobortest 350 cm magas, 50 cm átmérőjű, tölgyfából faragott darab, amelynek csúcsán a 100 cm szélességű turulmadár helyezkedik el. Az oszlopon a vidékre jellemző motívumokon kívül az ország címere és a „Millennium 2000 Tivadar” felirat található.

A megújult emlékhely, a bátorság és tisztelet szimbólumaként, méltóképpen állít emléket Tivadar hősi halottainak.

Megújult a harangtorony 2017. 06.01.
 

A 2011-ben épült  harangtorony faszerkezetének színét az időjárás viszonyok kifehérítették, ezért állagmegóvása szempontjából  újrafestése vált szükségessé. A felújítást alpinista közreműködésével közmunkásaink végezték.

Mese a bátor nyuszikról


2017. május 26-án településünkre érkezett a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár szervezésében a Vidám Vándorok Társulat, hogy egy zenés, interaktív meseelőadással szórakoztassa a rendezvényen megjelent ovisokat, pedagógusaikat és a szülőket.

A „Mese a bátor nyuszikról” című előadás a szeretet erejéről szólt, hiszen a bátor nyuszika félelmet nem ismerve szabadította ki testvérét a farkas fogságából. A gyerekek együtt kiabálták a varázsigét  annak érdekében, hogy mindez sikerüljön a kis hősnek.

A gyerekek tekintete elárulta, hogy igen is a mesékre, varázslatra szükségünk van a mai rohanó világban.

Köszönjük a művészeknek a csodás délutánt.


Lovas turizmus a Felső-Tisza vidéken

2017.május 23.

Évek óta külföldi lovasok, többek között angolok, írek, németek, svájciak, kedvelt helyszíne a túralovaglásban a páratlan szépségű Felső-Tisza, a Szatmár-Beregi táj, illetve  annak gasztronómiája.   A vendégek természetközegben, optimális környezetben, kiváló talajon tehetik meg a kitűzött kilométereket. Azonban még mindig gondot jelent a lovak megfelelő elszállásolása ill. infrastruktúrája.  Élve a közelgő pályázati lehetőségekkel, önkormányzatunk célul tűzte ki, hogy e téren is fejlesztést kíván megvalósítani.

Májusban svájci lovasok  kis csapata pihenőt tart  a tivadari harangtoronynál, aztán irány a kitűzött cél.


Anyák napja 2017

Május 7-én Fehérgyarmatra, ANYÁK NAPI OPERETT GÁLA előadásra hívta meg önkormányzatunk a tivadari édesanyákat. A teltházas előadás óriási sikert aratott.
Start közmunkaprogram 2017.

2017. évben 18 fővel indult a Start munkaprogram; 5 fő a belvíz-elvezetési projektben, 10 fő a mezőgazdasági utak karbantartása projektben folytatja, a már korábbi években megkezdett feladatokat.
Az önkormányzatnál korábban indult hasonló programok során jelentős eredményeket sikerült elérni a belvíz okozta problémák megszüntetésében, megakadályozásában, de nagyon fontos a már elért eredmények fenntartása. A 2017. évben tervezett munkálatok összesen 27200m2-en folynak majd; a munkatervben meghatározott feladatok: kaszálás, cserjeirtás, bozót- és aprónövény-irtás, áteresz-tisztítás, parkosítás, virágosítás. A 2017.03.01.-2018.02.28. időszakban megvalósuló belvíz-elvezetési program teljes költségvetése: 6.080.486.- Ft, ebből a bérköltség: 5.429.880- Ft, a dologi költség: 418.447.- Ft, melyet kis értékű tárgyi eszköz és üzemanyag beszerzésére kíván fordítani Önkormányzatunk.
Mezőgazdasági földutak karbantartására 2013., 2014.,2015. és 2016 években is nyújtottunk be pályázatot és nyertünk is el pályázati forrást. A foglalkoztatás keretében jelentősen javult az önkormányzati utak állapota, ugyanakkor a folyamatos karbantartás elengedhetetlen a már kialakított állapot fenntartásához. A tervezett munkálatok összesen: 109400m2-en folynak majd, elsősorban cserje- és bozótirtást illetve kátyúzási feladatokat fognak a közfoglalkoztatottak végezni.
A mezőgazdasági utak karbantartás program összköltségvetése: 13.300.811.- Ft, ebből a bérköltség 11.193.096.- Ft, a dologi költség 2.107.715.- Ft.
A két program összköltségvetése: 19.381.297.-


Jeges ár vonult le Tivadarnál 2017.02.07.

Az elmúlt napok enyhébb és csapadékosabb időjárása következtében jelentős vízszintemelkedés kezdődött a Tiszán, melynek hatására a korábban kialakult jégpáncél sok helyen feltöredezett, jégtorlaszok is kialakultak.
A Tisza felső, kárpátaljai szakasza már apad, a jég döntő része levonult, a jeges ár nem veszélyeztette az üdülőterület épületeit. A folyó 2017. február 7-én 528 cm –es szinten tetőzött Tivadarnál .A következő napokban fokozatos lehűlés várható, mely segít a kialakult helyzet javulásában.


A Magyar Vakond fejleszti a tiszai gátat Tivadarnál


A Felső-Tisza partján fekvő település térségében megerősítik és szilárd burkolattal látják el a töltést, megújulnak a folyószabályozási létesítmények.

Kihirdették az Országos Vízügyi Főigazgatóság beruházásában Tivadar térségét fejlesztő árvízvédelmi közbeszerzés eredményét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település közelében a jobb- és bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal komplex fejlesztését a Magyar Vakond Út és Építőipari Kft. végzi el. A tiszakécskei cég mellett a Colas Alterra Zrt., az A-Híd Zrt., a KÖTIVIÉP' Kft. és a Magyar Bau Holding Zrt. tett még ajánlatot.

A hirdetmény szerint a nettó 4,8 milliárd forint értékű beruházás célja a védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, valamint terhelésük csökkentése.

A kivitelező feladata többek közt:  árvízvédelmi töltéserősítés, bizonyos szakaszokon a töltés áthelyezése  a töltéskorona szilárd burkolattal való ellátása összesen 10 kilométeren  folyószabályozási létesítmények rekonstrukciója (tivadari és kisari gátőrház korszerűsítése, kisari gátőrháznál új árvízvédelmi raktár építése, partbiztosítás).

A projekt feltételezi a tivadari híd átépítését, a töltésfejlesztési munkákkal párhuzamosan. Amennyiben erre nem kerül sor, az árvízvédelmi szakasz védelmi tervébe be kell építeni a híd környéki szakasz árvízvédekezésének speciális feladatait.

Szamoskéri Kolbászoláson jártunk


SZUPERGYORS INTERNETET KAPNAK A SZATMÁR-BEREGI FALVAK

Egymilliárd forint értékű informatikai-távközlési beruházás valósul meg a Digitális Magyarország program részeként Fehérgyarmat környékén, ahol optikaikábel-gerinchálózatot építenek ki.
A fejlesztés a szatmári kistérség 41 települését hozza a mostaninál kedvezőbb helyzetbe. Az érintett helységekben ugyanis 2018 végéig 160 kilométer hosszú kábelhálózatot alakítanak ki, ezzel csaknem tízezer háztartás számára válik elérhetővé a szupergyors internet. A beruházás a digitális televíziós és telefonszolgáltatási lehetőséget is garantálja majd a helyieknek.
A fejlesztés nyertes pályázója, a SzamosNet Kft. ügyvezetője, Fenyvesi Tibor a távirati irodának azt mondta: több olyan szatmári kistelepülésen is el lehet majd érni a széles sávú internetet, ahol jelenleg egyetlen távközlési társaság sem kínál ilyen szolgáltatást. A beruházást a Széchenyi 2020 program 855,96 millió forintos támogatásával valósítják meg. A fejlesztés alapkövét december 9-én helyezték el Fehérgyarmaton, ahol egy irodát is nyit majd a kivitelező cég.
Érdemes felidézni, hogy a Digitális Magyarország program 2015-ben indult. Az elképzelések szerint 2018 végéig pályázati támogatással az ország egymillió háztartásában teremtik meg a szupergyors, másodpercenként legalább harminc megabit sebességű internetszolgáltatás elérését.

Szenteste Tivadarban


Mikulás járt Tivadarban


Az idősebb korosztályt ünnepeltük 2016.november 19.
Már évek óta hagyomány Tivadaron, hogy november közepén köszöntjük a helyi időseket.
A település  polgármestere az időskort méltató szavakkal nyitotta meg az ünnepséget, majd a Kisari Kölcsey Ferenc Általános Iskola diákjai és felkészítő tanáraik szívhez szóló verses és zenés műsorral köszöntötték a település szépkorú lakóit. Az iskolások után az ovisok műsora következett, mely vidámságot és mosolyt csalt a hallgatóság arcára. A műsorfolyam lezárásaként  Balogh Gábor a Nyíregyházi Móricz  Zsigmond Színház népszerű előadója sanzon- és operett slágerekkel szórakoztatta a vendégeket. Az estnek helyet adó  „Ház az élő vízhez” Református Ifjúsági Üdülő munkatársai  húslevest csigatésztával és petrezselymes burgonyát  többféle hússal szervíroztak az ünnepelteknek, majd a tivadari hölgyek által készített házi süteményeket kínáltak. Az ünnepség és a vacsora végén táncos mulatság zárta az estet.

A csodák tivadari udvara mesejátékkal várja a kicsiket
Bár december 2-3-án esedékes a program, érdemes időben jelentkezniük az érdeklődőknek.

TIVADAR . Mese nincs: ez a valóság! Mármint az, hogy gőzerővel szervezi a Szatmárikum Házai, Értékmegőrző és Fejlesztő Egyesület és a BIO-SZIL Nonprofit Kft. a decemberi programot – a tivadari önkormányzat hathatós közreműködésével.
Közös összefogással – Úgy teljes a kép, ha megjegyzem:
a Csodák Udvara interaktív mesejáték megvalósításában együttműködő partnerként a Tarpai Kuruc Lovasegyesület, a tarpai önkormányzat, több magánszemély, vállalkozás, diák és önkéntes működik közre – újságolta Danó Sándor, Tivadar polgármestere. Tivadar névnapján hozzáfűzte:
– A Télapó szánjai december 2-3-án a Kisar–Látogatóközpont előtti parkolóból indulnak a Csodák Udvarába, melynek az Információs Ökoházunk ad otthont. A kisari parkolóban a gyerekek és kísérőik, szüleik találkoznak a Fogtündérrel és a Télapó manóival is, akik jelmezbe öltözve kísérik a szánokat az interaktív
mesejáték helyszínére. Lehet jelentkezni A nagy érdeklődéssel várt programra a jegyeket november 27-éig lehet megvásárolni a helyszínen (Tivadar, Petőfi
u. 18.). Az is járható út, ha valaki a szatmarikum@gmail.com e-mail-címre küld elektronikus levelet, amire visszaigazolást kap a szervezőktől.

EU-s pályázatokat nyert az MKKSZ
Eldőlt, hogy konzorcium vezetőként 800 millió forintból fejlesztheti az Alsó-Tisza, a Körösök és a Felső-Tisza vízitúra útvonalait a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ), ezzel kapcsolatban tett bejelentést Révész Máriusz az M1 aktuális csatornán. Szintén Európai Uniós forrásokból a mellékfolyók, vagyis a Bodrog, a Bódva és az Öreg-Túr vízitúra útvonalait is fejleszteni fogják, így először észak-kelet Magyarországon jöhet majd létre egységes vízitúra-rendszer.
Az MKKSZ és a Kormánybiztosság közös vízitúráján vesz részt Révész Máriusz, akit júniusban nevezetek ki „a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztésével és népszerűsítésével összefüggő feladatok ellátásáért felelős” kormánybiztosnak. A politikus fél távnál, Sárospatakon megállva nyilatkozott az M1-nek turisztikai fejlesztésekre kiírt Európai Uniós pályázatok végeredményéről.

„A kormány eltökélt a turizmus feltételeinek javításában, EU-s forrásokból most 10 milliárd forint jut az ötféle jármód (gyalogos-, kerékpáros-, lovas-, vitorlás- és vízi turizmus) összehangolására. Külön öröm a vízitúrázók számára, hogy eddig két pályázatról született pozitív döntés, ezek pedig éppen nekik kedveznek. A Felső-, és az Alsó-Tisza valamint a Körösök mentén 30 megállóhely fog korszerűsödni, de a következő években a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel együttműködve további megállópontok fejlesztését tervezzük. Az utóbbi évtizedekben ilyen fejlesztés nem volt, másfél-két éven belül mindenki tapasztalni fogja ezeknek eredményeit. Bízom benne, hogy sokan kapnak majd kedvet a vízitúrázáshoz, így valós természet közeli élményekhez juthat a most felnövő generáció” – mondta Révész Máriusz.   

A turisztikai fejlesztésekre kiírt GINOP-pályázatok (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) közül tehát elsőként az MKKSZ által benyújtott az Alsó-Tiszára és a Körösökre, valamint a a Felső-Tiszára vonatkozó pályázatok kerültek pozitív elbírálásra, a 30 megállóhely fejlesztésére 800 millió forintot ítéltek oda. Az MKKSZ a vízitúra útvonalak mentén működő önkormányzatokkal és egyesületekkel együttműködve pályázott. Az aktív vízitúra-hálózat kialakításának célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltéseként minél többen járják a vizeket, legyenek edzettebbek, egészségesebbek, és közben ismerjék meg Magyarország történelmi, kulturális és természeti szépségeit.

Az elnyert támogatásokból a hazai vízitúrázás új fejlődési szakaszba léphet. Az élénkülő vízi-turizmusnak köszönhetően pedig a Tisza-menti településeken működő szálláshelyek és az egyéb szolgáltatást nyújtó helyi vállalkozások is plusz bevételekhez juthatnak, így az önkormányzatok bevételei is nőnek majd.

Tivadarban a fejlesztés tárgyát képező épület a Tisza partjának közelében lévő, 80-as években épült, lábakra állított közösségi WC-épület. Eredeti funkciója az évek folyamán nem változott, feladata az idelátogató turisták számára közösségi illemhely biztosítása. A beruházás során az épület teljes felújítása van tervben, komolyabb átépítés nélkül, illetve környezetének közösségi célú fejlesztését utcabútorok lehelyezésével, sétány murvás burkolásával, csónaktároló és stég kiépítésével.


A fejlesztésekből a Tisza úgynevezett ráhordó hálózatait jelentő kisebb folyók, a Bodrog, a Bódva és az Öreg-Túr megállóhelyei sem maradnak majd ki. Ezekre a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai biztosíthatják majd a forrást. Az összehangolt fejlesztések eredményeként először észak-kelet-Magyarországon jöhet létre egységes vízitúra-hálózat a következő években.


Könnyűfém-szerkezetű tároló építése
Önkormányzatunk a 2016/2017-es közmunkaprogram mezőgazdasági utak karbantartása projektjében – többek között – egy könnyűfém-szerkezetű tároló építésére pályázott. Az 60 m2 alapterületű építmény elkészült, melynek nagyon fontos szerepe van, a korábbi években beszerzett nagyértékű eszközök (kistraktor pótkocsival, talajmaró, tárcsás borona, tolólap, adapter stb.) biztonságos tárolásában, másrészt az állagmegóvásban is jelentős szerepe van, mivel a zárt helyen lévő értékek nincsenek kitéve az időjárás viszontagságainak.
A tároló épület megépítésére az Önkormányzat csak az anyagbeszerzéshez kapott támogatást, az épület kivitelezése saját erőből, illetve a közfoglalkoztatott dolgozók közreműködésével történt.
A munkálatok során a tárolóhoz vezető út térkövezése és zúzott kővel borítása megtörtént, a további tervek között szerepel a telek körüli kerítés megépítése, továbbá egyéb pályázati lehetőségek kihasználása.


Virágosan látják a jövőt – Nyírbogdány is versenyben a legvirágosabb település címért   
Huszonharmadszor írták ki az országos környezetszépítő versenyt, s mit szépítsük: volt már, hogy többen jelentkeztek a Virágos Magyarországért vetélkedőre megyénkből. Hazai viszonylatban közel háromszázan neveztek, Szabolcs-Szatmár-Beregből viszont csak hat település neve szerepel a listán.


– Bevallom, meglepődtem, amikor böngésztem a nevezőket. Tavaly dupla annyian próbáltak szerencsét a megyéből. Amióta polgármester vagyok, mi minden évben megmérettetjük magunkat – újságolta Danó Sándor, Tivadar vezetője. – Fontosnak tartottam, hogy ezúttal is benevezzünk, mert a frontvonalban ott kell lenni! A közterületeink az idén is virágban gazdagon pompáznak, bízom benne, hogy ezt nagyra tartja majd a zsűri.

Nyírbogdány az elmúlt évi mozgalomban olyan eredményt ért el, miáltal több száz darab cserjét, egy- és többnyári virágot kaptak ajándékba, melyet nemrég ültették ki a közhasznú munkások.

– A beregi emberek is nagy becsben tartják a virágokat, s aki a virágot szereti… Jelentkeztünk, és már azt is sikerként könyveljük el, ha a városunkba érkezőknek örömet szerzünk a puszta látvánnyal – említette Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere.

Az értékelők a nyár folyamán személyesen keresik fel a benevezett településeket, és a helyszínbejárások után nevezik meg a verseny kiírói 2016 legvirágosabb városát és falvát, amelyek 2017-ben képviselhetik Magyarországot az Európai Virágos Városok és Falvak versenyén.

Tavaly Balatongyörök arany-, Siófok pedig ezüstérmet nyert, és a legszebb főtér különdíját is elhozta. Ebben az évben Mosonmagyaróvár és Dunakiliti készül a kontinentális összevetésre.

Veszprémben a legaktívabbak

A turisztikai régiók közül Budapestről és környékéről 32, Nyugat-Dunántúlról 50, Közép-Dunántúlról 28, Balatonról 29, Dél-Dunántúlról 43, Észak-Magyarországról 36, Észak-Alföldről 26, Dél-Alföldről 30, míg a Tisza-tavi régióból 7 nevezés érkezett a Virágos Magyarországért versenyre. A legtöbben (25) Veszprém megyéből jelentkeztek.

Megyei nevezők
•50 ezer lakos felett: Nyíregyháza
•50 ezer főig: Fehérgyarmat, Vásárosnamény
•2 ezer főig: Nyírbogdány, Tímár, Tivadar, Vámosoroszi
Forrás: viragosmagyarorszag.itthon.hu

 

Régebbi híreink olvasásához kattintson ide